CHUYÊN ĐỀ PHÁP SƯ NGỘ HẠNH

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

Giới thiệu pháp sư 

      

Pháp sư Thích Ngộ Hạnh, tục tánh họ Huỳnh tên Vĩnh Nhân, sinh năm 1962 tại huyện Đài Nam tỉnh Đài Loan, tốt nghiệp sư phạm năm 1983 tại Bình Đông từng đảm nhiệm giáo viên tiểu học 5 năm, trong thời gian đó nhờ giáo sư Hầu Thu Đông, Trần Bá Đạt giới thiệu bắt đầu tiếp xúc Phật pháp và tham gia Phật học tại trường học ở Xã cùng những hoạt động học hội trai giới và Phật học giảng tọa.

Bắt đầu từ năm 1988, sau giờ dạy học đi theo đạo sư Tịnh Không nghiên cứu học tập Phật pháp, tham gia lớp thảo luận Phật học khái luận của Hội Quỹ Giáo dục Phật Đà Hoa Tạng, sau đó đảm nhiệm chức trợ giáo 2 năm.

Năm 1990 sau khi mãn nhiệm giáo chức tiểu học pháp sư đi Dallas nước Mỹ theo học giảng kinh với Tịnh công thượng nhân.

Năm 1991, thế phát với Tịnh công trưởng lão tại hội Phật giáo Dallas, pháp danh Tâm Bình, tự Ngộ Hạnh. Sau đó theo Đạo sư đi hoằng pháp các tiểu bang ở Tây Bắc nước Mỹ, và cuối năm này thọ cụ túc giới tại Nhật Nguyệt Thiền Tự Cao Hùng Đài Loan, sau khi thọ giới tại Thư viện Phật giáo Hoa Tạng theo Tịnh công thượng nhân đi hoằng pháp các nơi như: Trung Quốc, Singapore.

Năm 1993, đến Dallas nước Mỹ giúp thành lập đạo tràng mới, tổ chức Phật thất và Phật học giảng tọa. Cũng trong thời gian này được mời đi giảng tại 2 trường đại học Austin và Wellington ở tiểu bang Texas, Mỹ.

Năm 1995, được mời đến diễn giảng tại Tịnh Tông Học Hội San Jose nước Mỹ.

Năm 1996, trở về Thư viện Phật giáo Hoa Tạng giảng “Phật thuyết A Di Đà kinh” cũng trong năm này tháng 9 đến tiểu bang Queensland Úc Châu hoằng pháp.

Từ tháng 9 năm 1996 đến nay thường trụ tại Úc Châu, ngoài việc hoằng dương truyền thống văn hóa Trung Quốc và tuyên dương giáo dục Phật Đà tại các thành phố lớn Úc Châu, Thầy còn đến các nước Châu Âu, Mỹ, Canada và các địa phương trong vùng Đông Nam Á hoằng pháp.

Hiện nay đang nhậm chức Phó Viện trưởng Tịnh Tông Học viện Úc Châu, Giáo sư Truyền giáo Trường Đại học Queensland Úc Châu, Phó Hội trưởng Tịnh Tông Học Hội Úc Châu, Hội trưởng Tịnh Tông Học Hội Melbourne, Phó Hội trưởng Tịnh Tông Học Hội Sydney, Trụ trì Cực Lạc Tự Đài Nam.

行事曆

Designed by ACubeDT