LIÊN HỆ

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

TỊNH   TÔNG   HỌC   HỘI

11 Toona Pl, Calamvale, QLD 4116

ĐT: (61) 7-3273 1693 ~ (61) 7-3088 2901

Email: enquiry@amtb-qld.org

www.amtb-qld.org

 

 

   Giờ Văn phòng làm việc                                   Giờ niệm Phật đường mở cửa

      Thứ Hai đến Thứ Bảy                                                       Thứ Hai đến Chủ Nhật

          9:00am-12:00pm                                                               5:00am-9:00pm

          2:00pm-5:00pm                                                     Giờ cổng chánh mở cửa

      Chủ Nhật (Tạm thời đóng cửa)                                        Mở cửa:    5:00 Sáng

          9:00am-12:00pm                                                          Đóng cửa: 9:15 Tối

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT