CÚNG DƯỜNG

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Cảm ân cúng dường

Bổn Hội lấy việc chuyên hoằng pháp môn Tịnh Độ, nên miễn phí lưu thông kết duyên các kinh sách, hình Phật, máy niệm Phật để nghe pháp Phật giáo; Phật đường trọn năm đều mở cửa cho đồng tu đến niệm Phật; bổn Hội còn có liêu phòng, cung cấp chỗ ăn và ở miễn phí cho các đồng tu đến nội trú tu hành, nguyện chư đại tri thức khéo biết sử dụng Đạo tràng hoằng dương chánh pháp. Ngoài ra bổn Hội còn có lớp dạy “Đệ tử quy”  bằng tiếng phổ thông và tiếng Anh, mong đem văn hóa tinh túy ưu tú của cổ Thánh tiên hiền giúp trẻ nhỏ trưởng dưỡng một tâm linh thiện lành từ bi tiến đến xây dựng một Thế giới hòa bình không còn tranh chấp.

Bổn Hội cảm ơn sự đóng góp cúng dường của thập phương, tất cả tịnh tài sẽ được Hội sử dụng theo nguyên tắc thành tín, công chánh vào các việc hoằng pháp, khi bố thí cúng dường quý vị có thể chỉ định vào mục nào được ghi rõ phía dưới, bổn Hội sẽ tuân theo ý của quý vị mà ứng dụng một cách thỏa đáng.

Mục đích của sự cúng dường như sau:

1. Hộ trì Đạo tràng

2. Lưu thông pháp bảo

Sau khi cúng dường, nếu quý vị cần biên nhận xin email hoặc điện thoại thông báo cho bổn Hội để tiện việc kiểm tra (biên nhận này không thể khai thuế)

Đặc biệt nói rõ:

1. Chương mục của Hội được ghi rõ ở phía dưới, hoan nghênh thập tín mười phương sử dụng hộ trì, hoằng dương chánh pháp, phổ độ chúng sanh.

2. Bổn Hội tuyệt đối không hề ủy thác bất cứ người nào hoặc một đơn vị nào ở ngoài làm việc quyên góp hay gây quỹ, kính xin lưu ý cẩn thận bị lừa.

            

CHƯƠNG  MỤC  CỦA  BỔN  HỘI

(表格可左右滑動)

 TING VIỆT

TIẾNG ANH

NỘI  DUNG 

 Tên ngân hàng:

 Bank Name

 National Australia Bank

 Tên tài khoản:

 Name of Account

 The Amitabha Buddhist Association of Queensland Inc.

 Số Chi nhánh:

 BSB

 084-402

 Số tài khoản:

 Account No. 

 649308210

 Địa chỉ ngân hàng:

 Bank Address

 Sunnybank Plaza
 Shop 119, Sunnybank Plaza, 358 Mains Rd, Sunnybank QLD 4109

 Điện thoại ngân hàng:

 

 61-132265

 Swift Code

 Swift Code

 NATAAU3302S

THÔNG BÁO: Bắt đầu từ năm 2021, do sự cố hệ thống của Ngân hàng Commonwealth (CBA), không thể chuyển tiền từ CBA vào tài khoản của Học Hội NAB.
Đồng tu muốn cúng dường từ CBA cho Học Hội, xin chuyển vào tài khoản Ngân hàng Westpac của Hội.
Vui lòng thông cảm vì sự bất tiện này. A Di Đà Phật!

 

CHƯƠNG  MỤC  CỦA  BỔN  HỘI

(表格可左右滑動)

 TING VIỆT

TIẾNG ANH

NỘI  DUNG 

 Tên ngân hàng:

 Bank Name

 Westpac Bank Sunnybank Branch

 Tên tài khoản:

 Name of Account

 The Amitabha Buddhist Association of Queensland Inc.

 Số Chi nhánh:

 BSB

 034-069

 Số tài khoản:

 Account No.

 425395

 Địa chỉ ngân hàng:

 Bank Address

 Shop 22-24, Sunnybank Plaza,
Cnr Main Rd & McCullough St, Sunnybank, QLD 4109

 Điện thoại ngân hàng:

 

 61-7-3841 9000

 Swift Code

 Swift Code

 WPACAU2S

行事曆

Designed by ACubeDT