CỘNG TU NIỆM PHẬT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

CÔNG BỐ HOẠT ĐỘNG

 

Tịnh Tông Học Hội sẽ chính thức mở cửa trở lại vào 18/07

Chân thành hoan nghênh mọi người trở về cộng tu

 

I. Do vì dịch bệnh Covid-19 vẫn còn tồn tại và vì bảo vệ sự an toàn cho các Đồng tu, nên khóa trình có thay đổi như sau:

  1. Công khóa mỗi sáng và tối dùng phương thức tự do niệm Phật.

  2. Làm thất và Thượng cúng của mỗi sáng thứ năm vẫn theo thường lệ.

  3. Mỗi sáng thứ bảy niệm Phật theo địa chung, buổi chiều Tam Thời Hệ Niệm.

  4. Tạm thời đình chỉ Phật thất 4 mùa, Tinh Tấn Phật thất và không nhận đăng ký nội trú.

  5. Những bài vị đã đăng ký vào tháng 2 vừa qua sẽ tiếp tục thờ đến 12/09 (cuối tháng 7 âm lịch) mới đốt bài vị. Do đó những người đã đăng ký rồi không cần đăng ký nữa.

II. Do quy tắc pháp luật về giữ khoảng cách xã hội của Chính phủ ban ra, Đồng tu xin tuân thủ quy tắc như sau:

  1. Khi đến Đạo tràng, việc đầu tiên cần đến ghi họ tên vào sổ đăng ký tại trước cửa văn phòng.

  2. Đi theo hướng chỉ dẫn để vào niệm Phật đường.

  3. Trước khi vào niệm Phật đường, nhớ dùng thuốc rửa tay.

  4. Xin tự đem khăn để lạy Phật.

  5. Xin giữ khoảng cách giữa mình với người khác 1.5m.

  6. Nếu cảm thấy trong người không khỏe (như xổ mũi, ho và sốt...) xin ở nhà nghĩ ngơi, chớ đến Đạo tràng tránh lây người khác.

 

A Di Đà Phật

行事曆

Designed by ACubeDT