CỘNG TU NIỆM PHẬT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

 

A. Công khóa mỗi sáng và tối: phương thức tự do niệm Phật

     - Buổi sáng : 5:30AM ~ 7:00AM

     - Buổi tối     : 7:00PM ~ 8:30PM

 

B. Cộng tu: niệm Phật theo địa chung, phổ Phật, làm thất, Tam thời hệ niệm:

     - Thứ tư

        Niệm Phật theo địa chung :   7:00PM ~ 8:30PM 

     - Thứ năm

        Niệm Phật theo địa chung :   9:00AM ~ 10:45AM 

        Thượng cúng                     :  11:00AM ~ 12:00NOON

     - Thứ bảy

        Niệm Phật theo địa chung :   9:00AM ~ 12:00NOON 

        Tam thời hệ niệm               :   2:10PM ~ 7:10PM

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT