CỘNG TU NIỆM PHẬT

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

 

Pháp hội Tam Thời Hệ Niệm

Lễ 100 ngày tưởng niệm tiên sư thượng Tịnh hạ Không lão hòa thượng

 

Ngày tháng:  mỗi tuần thứ hai, từ ngày 01/08/2022 đến ngày 31/10/2022

Thời gian   :  2:10pm ~ 7:10pm (Giờ Brisbane)

Địa điểm    :  tại niệm Phật đường Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

Pháp hội phát sóng trực tiếp, hoan nghênh Đồng tu nhiệt tình đến tham dự hoặc tham dự trên mạng

 

thượng Tịnh hạ Không lão hòa thượng viên tịch

Khóa trình niệm Phật 49 ngày

 

Đạo sư tôn kính Tịnh Tông của chúng ta thượng Tịnh hạ Không, theo giờ Đài Bắc vào lúc 2 giờ sáng, ngày 26/07/2022 Ngài đã an tường viên tịch, trụ thế 96 năm. Lễ thỉnh Đồng tu tứ chúng niệm Phật hồi hướng.

Địa điểm: niệm Phật đường Tịnh Tông Học Hội Úc Châu

Thời gian:  từ 26/07 đến 12/09,  từ 9:00 buổi sáng ~ 9:00 buổi tối,  tổng cộng 49 ngày

Trong thời gian 49 ngày niệm Phật, các hoạt động cộng tu của Đạo tràng Tịnh Tông Học Hội vẫn giữ bình thường và đem công đức cộng tu hồi hướng, kỳ nguyện sư phụ thượng nhân, vãng sanh Tây phương, thượng phẩm thượng sanh, sớm ngày thừa nguyện tái lai, phổ độ chúng sanh.

 

 

A. Công khóa mỗi sáng và tối: phương thức tự do niệm Phật

     - Buổi sáng : 5:30AM ~ 7:00AM

     - Buổi tối     : 7:00PM ~ 8:30PM

 

B. Cộng tu: niệm Phật theo địa chung, phổ Phật, làm thất, Tam thời hệ niệm:

     - Thứ tư

        Niệm Phật theo địa chung :   7:30PM ~ 8:30PM 

     - Thứ năm

        Niệm Phật theo địa chung :   9:00AM ~ 10:45AM 

        Thượng cúng                     :  11:00AM ~ 12:00NOON

     - Thứ bảy

        Niệm Phật theo địa chung :   9:00AM ~ 12:00NOON 

        Tam thời hệ niệm               :   2:10PM ~ 7:10PM

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

行事曆

Designed by ACubeDT