ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

字級大小 Kích thước chữ

大 Lớn 中 Trung 小 Nhỏ

Vì Ảnh Hưởng bởi Dịch Bệnh Covid, Bổn Hội tạm thời không nhận Nội Trú

 

ĐIỀU CẦN BIẾT KHI ĐĂNG KÝ NỘI TRÚ

 

Xin đọc kỹ trước khi điền đơn

1. Khi ghi danh: Cần ghi đầy đủ chi tiết trong đơn, có thể gởi email hoặc gởi bưu điện đến Học hội. Chờ khi được thông báo chấp nhận mới nên mua vé máy bay hay xe lửa.

2. Xin thông cảm nếu không có người giới thiệu thì không thể ghi danh. Tư cách người giới thiệu phải là người có phụ trách công việc trong Hội hoặc Pháp sư thường trú hay những người mà Hội có quen biết hoặc cảm thấy có thể chấp nhận cho ghi danh.

3. Người giới thiệu cần có trách nhiệm đối với người đến tham dự. Nếu người dự Phật thất có hành vi dị thường người giới thiệu có trách nhiệm dẫn về.

4. Người ghi danh cần có sức khỏe tốt, không cần sự chăm sóc đặc biệt. Nếu có bệnh truyền nhiễm, thần kinh bất thường hoặc không thể tự lo liệu lấy, không thể ghi danh (xin thông cảm).

5. Người trên 70 tuổi muốn ghi danh phải có một người nhà hoặc bạn bè đi theo (để có thể chăm sóc dùm).

6. Người nội trú cần phối hợp để hộ trì Đạo tràng, phước huệ song tu sau khi nghe kinh hoặc niệm Phật xong nên giúp Đạo tràng làm công quả (thích hợp với khả năng của mình).

7. Người nội trú cần phải nghiêm chỉnh chấp hành giờ giấc làm việc, nghĩ ngơi của Hội và những kỹ luật của Đạo tràng (xem tờ qui tắc, kỹ luật của niệm Phật đường sẽ được phát khi đến).

8. Hội lấy việc chuyên tu trì danh niệm Phật làm pháp môn chính yếu. Nếu ai có phương thức hoặc lý luận quan niệm không phù hợp với Đạo tràng thì xin đừng ghi danh.

9. Nếu người ghi danh là Tăng chúng xuất gia, cần trình giới điệp.

10. Người tham gia Phật thất xin tự chuẩn bị áo tràng (màu đen hay màu nâu), bàn chải đánh răng, khăn lau mặt cá nhân, dép và vớ (màu nhạt tốt nhất là màu trắng) và áo ấm nếu cần.

11. Trong thời gian nội trú, không được xin phép ra ngoài du ngoạn, thăm bạn bè. Nếu có việc đặc biệt cần thiết phải đi ra ngoài, cần phải xin phép, khi được chấp thuận mới được rời khỏi Đạo tràng.

12. Bộ di trú của Úc có qui định, visa du lịch chỉ được ở ba tháng, nếu không có lý do đặc biệt, xin thông cảm, bổn Hội không thể giúp làm giấy gia hạn. (Đơn xin nội trú mỗi lần giới hạn là ba tháng. Nếu muốn dự tiếp phải xin đơn trở lại).

 

(Đơn đăng ký Nội trú)

行事曆

Designed by ACubeDT