KHAI THỊ

Ngày tháng Tên
2021/03/24 Khai Thị - 20/2/2016 Nghe Tải xuống
2021/03/25 Cúng 49 ngày cho người thân như thế nào cho đúng Nghe Tải xuống
2021/03/25 Làm thế nào tu bố thí Nghe Tải xuống
2021/03/25 Không trụ tướng mà bố thí Nghe Tải xuống
2021/03/25 Sự bố thí viên mãn Nghe Tải xuống
2021/03/25 Bố thí và Cúng dường khác nhau chỗ nào Nghe Tải xuống
2021/03/25 Mười Nguyện của Phố Hiền Bồ Tát Nghe Tải xuống
2021/03/25 Thứ ưa thích cần phải buông xuống, thứ chán ghét cũng phải buông xuống Nghe Tải xuống
2021/03/25 Sống Ở trên Thế gian chịu khổ 1 chút là việc tốt Nghe Tải xuống
2021/03/25 Lễ kỷ niệm 60 năm Lão Pháp Sư hoằng pháp Nghe Tải xuống
2021/03/25 Đại Ái vô cương khai thị 30 Tết Tân Sữu 2021 Nghe Tải xuống
2021/03/25 Khai thị năm mới 2021 Nghe Tải xuống
Ngày tháng Tên

行事曆

Designed by ACubeDT